Fundacja Równość.org.pl zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej milk.org.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej milk.org.pl.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Fundację Równość.org.pl.

Strona internetowa milk.org.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona nie zapewnia pełnej dostępności. Nie wszystkie grafiki zawierają teksty alternatywne dla osób słabowidzących. Niektóre elementy strony milk.org.pl mogą być problematyczne dla osób korzystających z czytnika ekranu. W celu zapewnienia alternatywnej dostępności możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy milk@rownosc.org.pl lub dzwoniąc do nas na numer +48 796 033 101.

Zapewnienie dostępności niektórych funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako “nadmierne obciążenie”, a także niemożliwe do wykonania z przyczyn technicznych, co opisane jest w ustawie o dostępności cyfrowej.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data publikacji strony internetowej: 29.02.2023

Data ostatniej dużej aktualizacji: 17.03.2023

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 10.04.2023

W celu zapewnienia alternatywnego udostępnienia żądanych treści, prosimy o kontakt z Magdaleną Dropek, pod adresem e-mail: milk@rownosc.org.pl lub numerem telefonu +48 796 033 101.