„Przyszliśmy was zrekrutować”
Harvey Milk

Petycje

Mamy prawo protestować!

Wolność zgromadzeń to jedno z podstawowych praw człowieka, które gwarantują międzynarodowe traktaty, polska Konstytucja i ustawa Prawo o zgromadzeniach. Od 2015 roku obserwujemy jednak jak to prawo może się niebezpiecznie kurczyć. Policja nadużywa siły, samorządy umywają ręce, a władza centrala wprowadza niekonstytucyjne ograniczenia, ostatecznie zakazując gromadzenia się w ogóle. Dlatego po kilku latach monitorowania wolności zgromadzeń w Polsce, apelujemy o zmiany!

Marsz Równości w Bielsku-Białej 2023

Tak dla równości i różnorodności!

Ostatnie lata przedefiniowały myślenie o działaniach na rzecz równości w Polsce, wzmacniając sprawczość społeczeństwa obywatelskiego i lokalnych społeczności. To też czas w którym wobec bierności administracji centralnej obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji spoczął na samorządach. I choć widzimy, że są bardziej aktywne w działaniach na rzecz równości i włączaniu mniejszości w kształtowanie polityk lokalnych, to wciąż długa droga przed nami.

Joanna z Krakowa / Screen za: https://fakty.tvn24.pl/

Wspieramy i będziemy wspierać Panią Joannę!

Aborcji mogą potrzebować lesbijki, osoby biseksualne, transpłciowe, niebinarne, queerowe. Aborcja dotyczy nas wszystkich, dlatego od wielu lat, jako społeczność LGBTQIAP+ robimy aborcje, pomagamy w aborcjach i wspieramy się nawzajem w aborcjach. To nasza wspólna walka i stoimy w niej po stronie nękanych przez państwo. Stoimy ramię w ramię z Panią Joanną z Krakowa, która po podzieleniu się własną historią jest atakowana m.in. za wspieranie społeczności LGBTQIAP+.


Zmieniaj świat nie wychodząc z domu
Biznes
Beyond Labels w Gdańsku
Beyond Labels w Gdańsku, 2024
Moje działania