Dyskryminujące strefy dalej funkcjonują w ponad siedemdziesięciu miastach i powiatach, a osoby LGBTQIA są w dalszym ciągu dyskryminowane. Nie ma naszej zgody na ignorowanie naszych doświadczeń w Polsce.

Już w 2020 roku złożyliśmy skargę wspólnie z ILGA-Europe oraz Kampanią Przeciw Homofobii. Wskazywaliśmy tam, że te uchwały i Statuty mogą umożliwiać dyskryminację obecnych i przyszłych pracowników sektora publicznego ze względu na ich faktyczną lub domniemaną orientację seksualną łamiąc Traktat Unii Europejskiej. Ponadto zwracaliśmy uwagę na dyskryminujące działania instytucji finansowanych ze środków Unii Europejskiej w południowo-wschodniej Polsce. 

Razem z nami ponad 400 osób napisało do Komisji opisując dyskryminację której doświadczyło z powodu wspomnianych stref. Jak wskazuje badanie Kampanii Przeciw Homofobii 53% osób LGBTQIA doświadczyło jakiejś formy przestępstwa z nienawiści. Jednocześnie z naszych badań wiemy, że do różnych form dyskryminacji częściej dochodzi w małych miastach i na terenach wiejskich. Dlatego dzisiaj musimy powiedzieć dość! 

Żądamy, by Komisja Europejska nie zaprzestała swoich działań przeciwko dyskryminującym uchwałom w Polsce oraz by działała na rzecz wprowadzania prawdziwie równościowych polityk na poziomie lokalnym. Apelujemy, by środki z Unii Europejskiej nie sponsorowały już nigdy homofobii, a działania samorządów z nich korzystających wkluczały osoby LGBTQIA. 

Podpisz naszą petycję i spraw by Twój głos był słyszany w całej Unii.