1. Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej Fundacji Równość.org.pl z siedzibą w Krakowie wobec osób użytkujących stronę internetową w domenie milk.org.pl we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

2. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w odniesieniu do użytkowanych danych osobowych jest Fundacja Równość.org.pl w Krakowie, 30-653 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450629, NIP: 6762465290, Regon: 122791665.

3. Administrator przetwarza podane dane osobowe w celu niezbędnym do udostępnienia osobom użytkującym serwis usług i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług serwisu. W tym celu gromadzone są dane osobowe potrzebne do logowania, jak: imię i nazwisko, nick, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania, kod pocztowy. Gromadzone są także dane zbierane podczas korzystania z serwisu i przetwarzane w jego prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w związku z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług oraz firm współpracujących. Nie są udostępniane żadne poufne dane.

4. Serwis korzysta z narzędzi do analityki internetowej, w tym Google Analytics, w celu analizy sposobu korzystania z serwisu, tworzenia statystyk i raportów dotyczących jego funkcjonowania. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia. Dane dotyczące aktywności w serwisie, rejestrowane i przechowywane są za pośrednictwem plików cookies. 

5. Administrator przechowuje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych. 

6. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację Równośc.org.pl i jej partnerów, każda osoba ma prawo do dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii, żądania do sprostowania danych, usunięcia ich (prawo do bycia zapomnianym), wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu (wobec przetwarzania marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania danych w uzasadnionym interesie Administratora). Dane przetwarzane na podstawie zgody implikują prawo do jej wycofania i przenoszenia danych osobowych.

Administrator nie powołał Inspektora ochrony danych. 

7. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych można kierować mailowo na adres: milk@rownosc.org.pl.