Prezydent miasta w publicznych wystąpieniach otwarcie poniża osoby LGBT. W pewien sposób inni mieszkańcy czują się legitymowani do tego, żeby pójść w jego ślady.
homoseksualny mężczyzna, 27 lat, woj. śląskie, za: “Polska A? Polska B? Polska LGBT! Wizja lokalna w południowo-wschodniej Polsce”

Z ostatniego badania Fundacji Równość.org.pl dowiadujemy się, że ponad 62,2% społeczności LGBTQIA w Małopolsce, Świętokrzyskiem, na Podkarpaciu i Śląsku doświadczyło w ostatnich latach dyskryminacji. Choć społeczność coraz głośniej mówi o swoich potrzebach i coraz częściej bierze sprawy w swoje ręce, wciąż oczekuje też konkretnych działań od lokalnych polityków (75%) i parlamentarzystów (prawie 66%). Jaka powinna być odpowiedź na dyskryminację? Zdaniem społeczności LGBTQIA w pierwszej kolejności skuteczne karanie za akty dyskryminacji (79,4%) oraz wdrożenie polityk i procedur antydyskryminacyjnych (78,2%).

W tym ważnym momencie polityczno-społecznym w Polsce, po wyborach parlamentarnych, w trakcie których doszło do zmiany władzy, a przed wyborami samorządowymi, apelujemy do samorządowców, samorządowczyń, kandydatów i kandydatek o włączanie w programy tematyki równościowej, wzmacnianie partycypacji społecznej mniejszości, przeciwdziałanie dyskryminacji i budowanie lokalnych społeczności z poszanowaniem różnorodności.

W szczególności apelujemy o:
▶ Zapewnienie szkoleń antydyskryminacyjnych jako część wdrożenia dla wszystkich pracowników samorządu, 
▶ Przeprowadzanie diagnoz ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy grup marginalizowanych, 
▶ Włączanie tematyki poszanowania różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji do Kodeksu Etycznego urzędników, 
▶ Powołanie osoby odpowiedzialnej za politykę równościową miasta na pozycji z międzywydziałową sferą oddziaływania, 
▶ Powołanie ciała dialogu obywatelskiego z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i równego traktowania z realnym wpływem na polityki jednostki, 
▶ Zapewnienie dedykowanego budżetu na działania równościowe, w tym budżet na konkursy dedykowane organizacjom pozarządowym

Apelujemy, bo po wysłuchaniu historii osób z lokalnych społeczności, ich problemów i potrzeb, czas by wsłuchali się w nie także lokalni politycy. Czas na projektowanie miast uwzględniających różnorodność.

Chcesz polityk równościowych i zapobiegania dyskryminacji w Twojej społeczności? Podpisz petycję!