Magdalena Młynarczyk-Wezgraj jest z koszalińskiej Fundacji na Rzecz Grup Dyskryminowanych "Fala Równości". Członkini zarządu Sieci Żywa Biblioteka Polska oraz Koordynatorka Regionalna Żywej Biblioteki na Zachodniopomorskie i Pomorskie, jak również koordynatorka Marszu Różowej Wstążki w Koszalinie.

#ŁyknijAktywizm

Kiedy i w jaki sposób rozpoczęła się Twoja przygoda z aktywizmem (na rzecz osób LGBTQIA)?

Magdalena: Stricte na rzecz społeczności LGBTQIA zaczęłam działać przy organizacji pierwszego Marszu Równości w Koszalinie, tj. pod koniec 2018 roku. Wcześniej, przez około 8 lat, organizowałam Żywe Biblioteki, których celem jest edukacja na temat praw człowieka. Wśród Żywych Książek zawsze były osoby z tęczowej społeczności (m.in. osoby aseksualne, lesbijki, geje, tęczowe pary, osoby transpłciowe}. Ale zawsze nade wszystko zajmował mnie aktywizm prozwierzęcy. Natomiast rok 2018 był dla mnie pod wieloma względami przełomowy i wtedy dojrzałam do aktywności wprost na rzecz mojej społeczności.

Co daje Ci aktywizm? Co z niego czerpiesz?

Magdalena: Aktywizm w moim słowniku równa się po prostu "sens". Jako osoba ateistyczna widzę uzasadnienie egzystencji właśnie w działaniu tu i teraz, na rzecz lepszego świata dla osób ludzkich i pozaludzkich. Aktywizm daje mi więc poczucie sensu istnienia. Aktywizm rozumiem jako zaangażowanie, wpływanie na zmianę, która daje rozwój. 

Czas na Ciebie! Chcesz zacząć działać, albo już działasz? Chcesz opowiedzieć nam o Twoich działaniach i pomysłach, Waszej inicjatywie? 

Opowiedz nam swoją historię!