“Prezydent miasta w publicznych wystąpieniach otwarcie poniża osoby LGBT. W pewien sposób inni mieszkańcy czują się legitymowani do tego, żeby pójść w jego ślady” - to jedna z ponad 100 historii, zebranych przez Fundację Równość.org.pl w badaniu dotyczącym sytuacji społeczności LGBTQIA w południowo-wschodniej Polsce, którego wstępne wyniki organizacja upubliczniła początkiem listopada.

Przypomnijmy: ponad 62,2% społeczności LGBTQIA w Małopolsce, Świętokrzyskiem, na Podkarpaciu i Śląsku doświadczyło w ostatnich latach dyskryminacji. Choć społeczność coraz głośniej mówi o swoich potrzebach i coraz częściej bierze sprawy w swoje ręce, wciąż oczekuje też konkretnych działań od lokalnych polityków (75%) i parlamentarzystów (prawie 66%). Jaka powinna być odpowiedź na dyskryminację? Zdaniem społeczności LGBTQIA w pierwszej kolejności skuteczne karanie za akty dyskryminacji (79,4%) oraz wdrożenie polityk i procedur antydyskryminacyjnych (78,2%).

Fundacja, która zebrała te wszystkie doświadczenia, potrzeby, oczekiwania i przeformułowała je w konkretne rekomendacje, apeluje do samorządów, kandydatów i kandydatek w nadchodzących wyborach lokalnych o włączanie w ich programy tematyki równościowej, wzmacnianie partycypacji społecznej mniejszości, przeciwdziałanie dyskryminacji i budowanie lokalnych społeczności z poszanowaniem różnorodności.

“Ostatnie lata przedefiniowały myślenie o działaniach na rzecz równości w Polsce, wzmacniając sprawczość społeczeństwa obywatelskiego i lokalnych społeczności. To też czas w którym wobec bierności administracji centralnej obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji spoczął na samorządach. I choć widzimy, że są bardziej aktywne w działaniach na rzecz równości i włączaniu mniejszości w kształtowanie polityk lokalnych, to wciąż długa droga przed nami” - czytamy w apelu, dostępnym także do podpisu dla każdej osoby na platformie milk.org.pl:

Podpisz petycję!

“Wyniki naszych badań pokazują, że dyskryminacja jest wciąż problemem, ale społeczność LGBTQIA jest coraz bardziej świadoma kto i jak powinien na nią reagować i są to także politycy i lokalne instytucje. W ostatnich latach obserwujemy w południowo-wschodniej Polsce, jak jedna za drugą znikają strefy wolne od LGBT - ale w dzisiejszych czasach oprócz kroku w tył  potrzebujemy dwóch kroków do przodu: konkretnych działań i polityk” - mówi Artur Maciejewski z Fundacji Równość.org.pl.

“Szkolenia antydyskryminacyjne dla pracowników samorządu,  lokalne diagnozy, włączanie tematyki poszanowania różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji do Kodeksu Etycznego urzędników, powoływanie ciał dialogu obywatelskiego z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, zapewnienie budżetów na działania równościowe - to tylko kilka z naszych rekomendacji dla samorządów, które realnie mogą poprawić sytuację społeczności LGBTQIA lokalnie” - mówi Magda Dropek z Fundacji Równośc.org.pl, zwracając uwagę, że “czas by w historie i potrzeby lokalnych społeczności LGBTQIA wsłuchali się także lokalni politycy”. 

Badanie jest częścią projektu „Polska A? Polska B? Nie, Polska LGBT!” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.