Grupy mniejszościowe szczególnie narażone są na hejt i mowę nienawiści, zwłaszcza w Internecie. Poniżej znajdziecie kilka przydatnych informacji, by hejt lepiej zrozumieć, być go bardziej świadomymi i - starać sobie z nim radzić.

Definicje:

HEJT to obelżywa, wulgarna wypowiedź wymierzona w odbiorcę/odbiorczynię.

MOWA NIENAWIŚCI to publiczne znieważanie lub nawoływanie do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko osobie lub grupie osób z powodu koloru skóry, pochodzenia etnicznego lub narodowego, wyznania lub bezwyznaniowości, światopoglądu, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, płci, niepełnosprawności czy statusu społeczno- ekonomicznego.

PRZESTĘPSTWA Z NIENAWIŚCI to  przemoc skierowana przeciwko osobie lub grupie osób z wyżej wymienionych powodów.

By zrozumieć mechanizmy, które prowadzą do hejtu, dobrze pamiętać, jak wygląda piramida Gordona Allporta. To amerykański psycholog społeczny, który zajmował się przede wszystkim cechami osobowości.

Piramida nienawiści Gordona Allporta


Co znajdziemy w polskim prawie?

❗Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny - Art. 32 Konstytucji RP.

❗Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 - Art. 265 Kodeksu Karnego.

Hejt, którego doświadczamy wpływa na nasze codzienne życie i funkcjonowanie. W 2020 roku wraz z Fundacją Równość.org.pl zbadaliśmy sytuację społeczności LGBTQIA w Krakowie. Dowiedzieliśmy się wtedy, że ponad 63% badanych doświadczyło dyskryminacji, z czego ponad połowa to przemoc werbalna. 90% osób, które doświadczyły dyskryminacji, skarżyło się na negatywne konsekwencje psychiczne, ⅔ osób potrzebowały po tym doświadczeniu wsparcia osób bliskich.


Jak sobie radzić z hejtem?
  • reaguj z głową, blokuj, zgłaszaj, ale też ignoruj!
  • twórz alternatywne, pozytywne narracje - np. twórz listy rzeczy, z których jesteś dumnx, celebruj sukcesy,
  • jeśli masz przestrzeń - skomentuj, napisz coś miłego osobom, których działania lubisz, a wiesz, że mierzą się z hejtem, nie bój się prosić o to samo,
  • pamiętaj o wzmocnieniu i wsparciu, masz prawo czuć się gorzej, masz prawo do odpoczynku od np. mediów społecznościowych.
Obejrzyj naszą rozmowę o hejcie z Mają Heban i Wiktorem DynarskimBaza wiedzy

Informacje o mowie nienawiści oraz jak ją zgłaszać
http://www.mowanienawisci.info

Tworzenie alternatywnych narracji
https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2019/12/Alternatywne-narracje-Final.pdf

Jak sobie radzić z hejtem?
https://medium.com/@krisbulski/jak-radzić-sobie-z-hejtem-w-internecie-98092d757f86

Scenariusze zajęć
https://czulent.pl/antysemityzm-nie-jest-pogladem/
baza podręczników Amnesty International: https://amnesty.org.pl/co-robimy/edukacja/
http://borussia.pl/index.php/materialy/
podręcznik trenerski: https://www.nigdywiecej.org//docstation/com_docstation/62/antydyskryminacja.pdf
https://tea.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/CEE_Kompendium-dobrych-praktyk.pdf

Jak mówić językiem równościowym?
https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Język-rownosciowy.pdf
https://uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/pkt-3-rekomendacje.pdf
https://etykajezyka.pl/