Grant to wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby, organizacji lub inicjatywy, często skupione na konkretnym działaniu. Granty mogą mieć różną formę, mogą być na właśnie konkretny projekt, mogą być o różnej wielkości i trwaniu, mogą mieć też formę wsparcia rzeczowego, mogą też być instytucjonalne, czyli na rozwój Twojej grupy, czy organizacji.

Zanim zaczniesz pisać wniosek, prośbę o dofinansowanie, pamiętaj:
Miej pomysł, koncept!
 • wykorzystuj w tym celu pracę w Waszej grupie, róbcie burze mózgów, wymieniajcie się pomysłami, zapisujcie je i omawiajcie
 • opisz grupę odbiorców, odbiorczyń
 • wykorzystaj narzędzia komunikacyjne, zastanów się do kogo i co chcesz powiedzieć, stwórz personę, czyli idealnego, przykładowego odbiorcę, odbiorczynię Twoich działań
 • dobrze uzasadnij swój pomysł na działanie
 • pamiętaj, by ująć zarówno diagnozę sytuacji, jak i potrzebę działań, pamiętaj o wskaźnikach (mierzalnych rezultatach, np. ilości osób, które wzięły udział w wydarzeniu, ilości odsłon spotkania online) potrzebnych do zmierzenia rezultatów działania
 • rozpisz harmonogram, umieść działanie w czasie
 • rozpisz budżet, niech będzie realny i uzasadniony.

Przygotowując się do rozpisania Twojego pomysłu na działanie, projekt, odpowiedź sobie na pytania:

 • jakie to ma być działanie?
 • do kogo jest skierowane?
 • dlaczego jest ważne?
 • jak wpłynie na zmianę?
 • kto będzie zaangażowany i dlaczego, jak będzie wyglądał zespół?
 • ile będzie trwało i ile kosztowało?

Gdzie warto szukać pomysłów na dofinansowanie?
Mini granty (do 4900 zł) na działania LGBT:

Fundusz dla Odmiany
FemFund
Rainbow 4 Love
Fundusz Rośnij w Siłę