Motywacja do działania

Dlaczego chcesz zorganizować akurat to wydarzenie? Zastanów się, spisz, rozrysuj swoje motywacje, to pomoże także pracować w grupie.

Pomysł

Pamiętaj, by porozmawiać o Waszych pomysłach na działanie w grupie, wypisać plusy, minusy, szanse, trudności.

Możliwości

Ile osób się zaangażuje, czego potrzebujecie, by wydarzenie mogło się odbyć, jakie macie zasoby, budżet, na kogo wsparcie możecie liczyć?

Określenie grupy odbiorców

Do kogo wydarzenie ma być skierowane i dlaczego? Co jest dla tych osób ważne, jak się komunikują, co lubią, jak spędzają czas?

Miejsce i czas

Zastanów się nad miejscem i czasem działania, weź pod uwagę okoliczności, pogodę, lokalne uwarunkowania i przyzwyczajenia, porozmawiaj wcześniej o tym ze znajomymi, podpytaj.

Podział zadań

Każde wydarzenie wymaga organizacji w poszczególnych działaniach: logistyka, promocja, kwestie finansowo-administracyjne, formalności, organizacja wolontariatu i harmonogram.

Realizacja

Jeśli wszystko już jest rozplanowane i zakomunikowane - czas przejśc do organizacji wydarzenia!

Ewaluacja

Nie zapomnij o podsumowaniu wydarzenia, co się udało, a co nie, co na to wpłynęło i jak można zaradzić temu w przyszłości.

Celebracja

Świętuj, ciesz się, chwal i dziękuj! Celebracja jest bardzo ważnym elementem naszego aktywizmu.

Mamy nadzieję, że planować działania pomoże ci komiks Herzyk!
Planowanie działań